Eenvoudig onderhoud

Uw rijbodem is bedoeld voor dagelijks gebruik. De eb- en vloedbodem van bmX Horse Products is erop berekend. Maar voor elke paardensportbodem is zorgvuldig onderhoud vereist. Dagelijks onderhoud dat u zelf kunt uitvoeren met de kantploegen en bodemvlakkers van bmX Horse Products.

De kantploeg is een praktisch handgereedschap waarmee u de hoefslag egaliseert. Dat is ideaal: zo houdt u de bodem gemakkelijk bij, zonder deze volledig te vlakken.

Met de bodemvlakker maakt u de baan weer vlak. U kunt dit werktuig bevestigen aan de driepunt hefinrichting van elke tractor. De bodemvlakker is heel effectief: de toplaag wordt los gemaakt door ijzeren tanden, meteen vlak geschoven en vervolgens afgewerkt door een kettingsleep. Zo maakt u de bodem vlak én representatief in één werkgang.